חברת סינגפור איירלינס מכרה לחברת דלתא 49% ממניות חברת וירג'ן אטלנטיק אשר היו מוחזקות על ידה, עלות המנות שנמכרו 360$ מליון. יתרת מניות ורג'ן אטלנטיקס נשארות בידי הקבוצה שריצ'רד ברנסון עומד בראשה.
רכישה זו באה להתחרות בחברות התעופה השיכות oneworld ומקימות טיסות לצפון אמריקה. שותפות זו תחזק את מעמדה של חברת דלתא בלונדון, הן מבחירת תדירות הטיסות וכן בהצעה המושבים. בכך תגדל התחרות בין חברות התעופה בקו זה.
חברת וירג'ן אטלנטיק תגדיל את יעדי החברה בצפון אמריקה בקווים בהם חברת דלתא טסה.
מהלך זה מותנה באישור הרגולטור באנגליה ובארה"ב .


*