מבצע טיסות זוגות למרסיי וברצלונה  במחלקת עסקים

ברצלונה ומרסיי
החל מ- $789 לנוסע

תנאי המבצע:
1. המחירים כוללים מסים ותוספות. על אף האמור, מיסי הנמל עשויים
להשתנות בהתאם להחלטת השלטונות במדינות השונות ועקב הפרשים
בשערי החליפין. המחיר הקובע הינו המחיר במועד הכרטוס.
2. המבצע מותנה ביציאה וחזרה של זוג נוסעים על אותן הטיסות.
3. המבצע תקף ביחס לכרטיסים במחלקת רישום J
4. ליציאות עד 9.3.2013 , חזרה אחרונה עד 15.3.13.
5. המבצע תקף ביחס לטיסות נבחרות ובמועדים נבחרים, בכפוף לזמינות מושבים.
מינימום שהייה שבת או 3 ימים, מקסימום שהייה שנה.
6. המחיר תקף לטיסות אל על הישירות ואינו תקף בטיסות קוד שייר, אף אם
הן מבוצעות באמצעות אל על.
7. בכפוף להוראות כל דין, שינוי או ביטול כרטיס הטיסה לאחר הנפקתו,
אם אפשרי לפי תנאי הכרטיס, כרוך בתשלום בהתאם לתנאי הכרטיס.
8. מובהר בזאת, כי בכפוף להוראות כל דין לא יינתן החזר כלשהו של
התשלום בגין כרטיס שלא נוצל במלואו או בחלקו, לרבות במקרה
של הצגת אישורים רפואיים המנמקים את סיבת הביטול. כמו כן,
סכום ששולם עבור הזמנה שבוטלה לא ישמש כזיכוי עבור הזמנות
עתידיות של טיסות בחברת אל על.
9. המבצע – עד גמר המלאי. המספר המזערי של הכרטיסים המוצעים
במסגרת המבצע – 100.
10. אל על רשאית להפסיק את המבצע או לשנות את תנאיו בכל עת
וללא התראה מוקדמת.
11. המחירים עשויים להשתנות במקרה של שילוב יעדים.
12. על הטיסות יחולו תנאי התובלה הכלליים של אל על, המפורטים
באתר אל על באינטרנט www.elal.co.il.
13. ט.ל.ח.


*